Bizə yazın!
Bu portal yalnız SOCAR-da aparılan satınalma və əlaqədar əməliyyatlar haqqında müraciətlər üçün tərtib olunmuşdur.
 Əlaqə məlumatları 
 Müraciət